Služby v oblasti BOZP

Nabízíme a jsme schopni zajistit provedení školení a odbornou přípravu:

  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školení zaměstnanců
  • Vstupní školení zaměstnanců
  • Zajištění dalších odborných školení

Dále nabízíme provedení prověrky dodržování předpisů o BOZP:

  • Prověrky ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů se zápisem včetně návrhu řešení závad

Ostatní služby, které nabízíme v oblasti BOZP jsou:

  • Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce a Hygienické stanice
  • Vyšetřování a návrh na odškodnění pracovních úrazů
  • Určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulí
  • Zajištění odborných revizí a kontrol
  • Činnost koordinátora BOZP na staveništi

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a analýzu návštěvnosti, abychom Vám mohli nabídnout ještě lepší služby.

Další informace