Administrativa v rámci veřejných zakázek

Nabízíme kompletní administrativní služby a poradenství v oblasti veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto služby zahrnují především přípravu a realizaci v rámci vedení zadávacího řízení. Přípravou se rozumí tvorba zadávací dokumentace a realizace plnění vlastní veřejné zakázky. Administrujeme také veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zakázky na dodávky a služby do 2 mil. Kč bez DPH a na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH.

Podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je možné, aby se zadavatel při výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechal zastoupit jinou osobou.

V této oblasti máme bohaté zkušenosti, a proto Vám rádi pomůžeme s administrací veřejných zakázek.

Dále se specializujeme a nabízíme pomoc při kompletním zpracování nabídky dle příslušného druhu výběrového řízení, včetně zpracování veškerých podkladů. Na základě zprostředkovatelské smlouvy provádíme v rozsahu, který požaduje klient zejména následující úkony a činnosti:

  • projednání zadávacích podmínek veřejné zakázky a možnosti zpracování nabídky,
  • zajištění podání dotazů k zadávací dokumentaci a převzetí odpovědí,
  • zpracování návrhu nabídky a formulaci textové části nabídky v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami,
  • účast na jednání komise při otevírání obálek s nabídkami,
  • zpracování námitek proti případným negativním rozhodnutím zadavatele,
  • zpracování návrhu smluv upravující smluvní vztah zájemce a zadavatele k plnění veřejné zakázky.

Našim klientům dáváme záruku na poskytované služby, kdy my jako zprostředkovatel zodpovídáme za úplnost nabídky z hlediska zákona a zadávacích podmínek.

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a analýzu návštěvnosti, abychom Vám mohli nabídnout ještě lepší služby.

Další informace