Energetické audity

Cílem energetického auditu je vyhodnotit stav využití energií v budovách, případně energetických systémech a jako výsledek identifikovat optimální využití energií z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Energetický audit se zpracovává zejména pro větší budovy a výrobní provozy, ale lze jej použít také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru, např. pro plánované zateplení budov, rekonstrukci budov, změny provozních celků v rámci objektů.

Energetický audit, kromě subjektů, kterým zpracování auditu nařizuje platná legislativa, nechávají nejčastěji zpracovávat bytová družstva a firmy pro zjištění optimalizace využití energií, případně pro rozhodnutí o dalším využití objektů, rekonstrukce, případně jako podklad pro banky.

Zpracování energetického auditu je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinné pro:

  • fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,
  • organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 1 500 GJ (platí pro všechna místa daného společně),
  • právnické a fyzické osoby s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ (platí pro všechna místa daného společně.

Energetický audit slouží tedy k odbornému vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu a lze na základě jeho zjištění navrhnout opatření k dosažení energetických úspor. Díky správně vypracovanému Energetickému auditu může každý klient ušetřit náklady na spotřebované energie, proto je také tato služba součástí našeho produktového portfolia, které klientům pomáhá optimalizovat jejich náklady na spotřebované energie.

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a analýzu návštěvnosti, abychom Vám mohli nabídnout ještě lepší služby.

Další informace