Jak uspořit díky změně distribuční sazby?

Co je distribuční sazba?

Distribuční sazba nejvíce určuje výslednou cenu dodávky pro každého odběratele elektrické energie. V současné době přesto většina spotřebitelů neví, že lze distribuční sazbu měnit a díky tomu ušetřit významnou část nákladů za spotřebu elektřiny. Do jednotlivých distribučních sazeb jsou klienti zařazeni podle způsobu, jakým elektrickou energii využívají.

Základní členění je na distribuční sazby pro maloodběratele a domácnosti, dále se každá tato oblast dělí na jednotarifové a dvoutarifové sazby. Klienti, kteří mají jednotarifovou sazbu mají dodávku po celou dobu za cenu vysokého tarifu (VT). Pro klienty s dvoutarifovými sazbami je v průběhu dne dodávka rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je dodávka elektřiny za vyšší cenu, a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou.

Proč tedy optimalizovat distribuční sazbu?

Cena elektrické energie ve VT a NT je rozdílná, a to jak v části, která se týká platby vycházející z platné legislativy, tak také platby obchodní – tedy za vlastní dodávku elektřiny. Tím, že Vám správně nastavíme distribuční sazbu, snížíme Vaše náklady za spotřebovanou energii.

Odběratelé elektřiny při získání nemovitosti, změně vytápění, navýšení spotřeby či jiných změnách, které ovlivňují energetickou náročnost provozu, neřeší vliv změny výše či charakteru spotřeby na výslednou cenu. Změnou energetické náročnosti lze též vnímat využití odlišně energeticky náročných přístrojů, či technologií.

Správné nastavení distribučních sazeb a případně též jističů je pro konečného odběratele složitějším úkonem, proto nabízíme optimalizaci nastavení distribuční sazby ke každému odběrnému místu. Optimalizace distribuční sazby sníží Vaše náklady na energie okamžitě.

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a analýzu návštěvnosti, abychom Vám mohli nabídnout ještě lepší služby.

Další informace